MILOSTIĆ GRUPA d.o.o.

Nadzor i gradnja

You are here: Home » Djelatnosti

Djelatnosti

 • Razrada troškovnika i prikaz troškova
 • Priprema i razrada projekta
 • Ishođenje dozvole za gradnju, koordinacija sa javnim službama
 • Izrada plana dinamike građenja
 • Izrada ugovorne dokumentacije
 • Vođenje građevnog dnevnika
 • Izrada građevne knjige
 • Izrada mjesečnih situacija tijekom građenja
 • Koordinacija svih izvođača i kooperanata tijekom izgradnje
 • Usklađivanje radova sa dinamikom građenja u tijeku izgradnje
 • Nadzor izvođenja radova
 • Koordinacija s investitorom tijekom cijele gradnje
 • Zemljani radovi
 • Građevinski radovi
 • Planiranje i uređenje okoliša
 • Za veće projekte nudimo paket usluga u suradnji sa iskusnim timom koji pokriva sva područja vezana za izgradnju (projektiranje, geometarske usluge, građevinski radovi, vodo- i elektroinstalacije itd.).

  Za strane državljane nudimo usluge kompletnog vođenja projekta, od potražnje terena za gradnju, preko ishođenja potrebne dokumentacije pa do primopredaje novoizgrađenog objekta. Naši djelatnici govore tečno engleski i njemački jezik.

   


  Svaku uslugu je moguće ugovoriti zasebno.